2008

Spectaculaire verhoging sportvergoeding voor kinderen

De gemeente Baarn wil graag dat alle kinderen kunnen (gaan) sporten. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen geeft de gemeente daarom een vergoeding voor sportactiviteiten. Voor 2009 is die vergoeding vastgesteld op ¤ 225,- per kind (per jaar). Daarnaast is er ook ¤ 130,- voor eventuele andere maatschappelijke activiteiten. In totaal is er dus ¤ 355,- per kind beschikbaar!!! Je kunt de vergoeding aanvragen bij de balie van het gemeentehuis of bij Wegwijs aan de Eemnesserweg 17.

De gemeente verstrekt de vergoedingen via het Declaratiefonds. Een bijkomend voordeel is dat alle andere gezinsleden recht hebben op de basisvergoeding van ¤ 130,- per jaar. Voor een echtpaar met twee sportende kinderen is de vergoeding bijvoorbeeld ¤ 970,-. Dit bedrag mag ook volledig ingezet worden voor sportactiviteiten.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen mag het netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) van de ouder(s) niet meer bedragen dan ¤ 1.262,35 voor een alleenstaande ouder en ¤ 1.402,62 voor een echtpaar. Het vermogen mag niet meer bedragen dan ¤ 10.910,-
De vergoeding is voor kinderen van 4 tot 18 jaar.

Is jullie gezinsinkomen en vermogen lager dan de grensbedragen doe jezelf dan niet te kort en: VRAAG DE VERGOEDING AAN!!!!. De gemeente wil de vergoeding aan zoveel mogelijk mensen geven.

Er is een heel makkelijk in te vullen aanvraagformulier en een folder beschikbaar. Je kunt die afhalen bij de centrale balie van het gemeentehuis of bij Wegwijs aan de Eemnesserweg 17. Medewerkers van het zorgloket (in het gemeentehuis) en Wegwijs kunnen je ook meer informatie verstrekken en je eventueel helpen met het aanvragen van de vergoeding. Nogmaals: Laat de vergoeding niet zitten als je er recht op hebt!!!

Wegwijs				Loket Zorg & Welzijn gemeente Baarn
Eemnesserweg 17 Stationsweg 18
3743 AD Baarn 3743 EN Baarn
t. (035) 54 36 222 t. (035) 54 26 757 (9.00 – 12:00)
e. info@wegwijs.nl e. gemeente@baarn.nl
i. www.wegwijsbaarn.nl i. www.baarn.nl

(deze informatie is op 29 januari 2009 van de Gemeente Baarn ontvangen)—Pascal Losekoot