Reglement plaatsing externe competitie

1.
In dit reglement wordt een systeem beschreven, dat beoogt op objectieve wijze de samenstelling van de externe teams te bepalen.

2.
De basis van dat systeem is de eindstand van het overall-klassement van het seizoen voorafgaand aan dat van de externe competitie waarvoor de teams dienen te worden samengesteld. Deze eindstand wordt opgemaakt zoals beschreven in artikel 10 van het ‘Wedstrijdreglement senioren’ en bevat in ieder geval naam, eindklassering en clubrating van elke speler.

3.
Alle spelers die in de eindstand van het in artikel 2 genoemde klassement vermeld staan, krijgen een nummer dat correspondeert met het nummer van het team waarin men minimaal speelt en wel op basis van het volgende principe. Het eerste team bestaat uit de vier hoogst geplaatsten uit de eindstand, aangevuld met de vier spelers die de hoogste clubrating hebben, voor zover zij nog niet geplaatst zijn. De volgende teams bestaan alle uit de vier hoogst geplaatsten uit de eindstand, voor zover zij nog niet voor een hoger team geplaatst zijn, aangevuld met de vier spelers die de hoogste clubrating hebben, van degenen die nog niet geplaatst zijn. Als twee of meer spelers een gelijke clubrating hebben, wordt degene die het hoogst is geëindigd in het overall-klassement eerder geplaatst.

4.
Spelers die niet op de in artikel 2 genoemde eindstand voorkomen, kunnen meedoen aan de externe competitie. Het bestuur plaatst deze spelers in een team, mits de rechten van de andere spelers niet geschaad worden.

5.
Een speler kan op eigen verzoek voor een lager team geplaatst worden dan het team waarvoor hij minimaal geplaatst is.

6.
Als bekend is welke spelers mee willen doen aan de externe competitie, wordt het systeem als genoemd in artikel 3, nogmaals toegepast op de spelers die extern willen spelen, rekening houdend met het in artikel 4 en artikel 5 bepaalde.

7.
Het bestuur bepaalt het aantal teams waarmee zal worden deelgenomen aan de externe competitie.

8.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan van bovenstaande regels worden afgeweken.

9.
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht door de Algemene Vergadering met een meerderheid van stemmen. Dit reglement treedt direct na aanneming door de algemene vergadering in werking.

Aldus gewijzigd en vastgesteld door de Algemene Vergadering op 22 oktober 2004

M. Meijer A.A. Koekkoek
(voorzitter) (secretaris)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *