Mr. Fontein

Mr. Fontein

Mr G.S. (George Salto) Fontein (11 juli 1890 – 29 november 1963) was een sterke schaker die van 1951 tot 1959 vice-voorzitter van de Baarnse Schaakvereniging was. Hij kwam meerdere jaren – toen hij in Baarn woonde – uit voor het eerste Baarnse team – nogal onder zijn niveau spelend in de SGS competitie. Bij zijn verhuizing naar Hilversum werd hij tot erelid benoemd – het eerste erelid van de Baarnse Schaakvereniging.In het bijzonder in de periode voor de Tweede Wereldoorlog speelde hij op meesterniveau en kwam uit voor DD. Hij werd meermalen tweede bij het toernooi in Scheveningen.

Bij het 12,5 jarig jubileum van onze vereniging, in april 1959 en samenvallend met zijn verhuizing naar Hilversum, werd hij benoemd tot het eerste erelid van de Baarnse Schaakvereniging. Hij werd geroemd om de wijze waarop hij zijn visie op schaakstellingen gaf, en het is duidelijk dat zijn lidmaatschap (en bestuurslidmaatschap) door velen als een grote eer werd beschouwd.

In het eerste (handgeschreven) jaarverslag, 1947, direct na oprichting – de vereniging heeft dan ca. 44 leden – is vermeld:

Spoedig werden we verrast met een demonstratiebord met stukken om onze theoretische kennis te vermeerderen. Jammer, dat van deze demonstratiepartijen niet veel is terecht gekomen. Mr Fontein, gaf ons de eerste les, maar door drukke wedstrijden verhinderd kon hij geen tijd meer vinden voor verdere demonstraties. Toch hebben we die nodig. Wie schaft raad?

En een vervolg kwam er, zo blijkt uit het jaarverslag 1949-’50:

Als slot mogen wij dan nog vermelden dat vele leden van onze vereniging om de veertien dagen hebben genoten van de lessen, die Mr Fontein ons gaf en waar een ieder wel iets van kon opsteken. Aan Mr Fontein brengen wij daarvoor onze welgemeende dank en wij spreken de hoop uit dat hij ook dit jaar – en nog lang, want wij leren er veel van – ons zijn wijze lessen wil geven.
Om ons inzicht in het edele schaakspel te verdiepen hopen wij nog vele avonden hiervan te kunnen genoeten. Laat ons ’t voornemen maken om die prachtige kans, ons gratis door Mr Fontein geboden, met beide handen vast te houden voor zover wij kwamen, of te grijpen indien wij verzuimden aanwezig te zijn.

Ook hierna schreef hij nog regelmatig voor het clubblad de Baarnse Schaakklok, zijn laatste bijdrage – hieronder opgenomen samen met de voorafgaande in memoriam – verscheen postuum in het eerstvolgende nummer van de Baarnse Schaakklok.

Een overwinning van Fontein uit de tweede vierkamp van het toernooi in Baarn, in 1939:

Fontein erelid Baarnse SV

Fontein

Fontein

FonteinVerantwoording

  • Baarnse Schaakklok, 1959, jaargang 4
  • Notulenboek Baarnse Schaakvereniging, 1951-1959
  • Ereleden Haagse Schaakbond
  • G.S. Fontein op Wikipedia (Engelstalig)
  • Chessgames: de partijen van G.S. Fontein
  • Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *