2007

22 februari: Proefavond in de Leuning

Zoals bekend zijn wij als vereniging op zoek naar een nieuwe speellocatie met ingang van het nieuwe seizoen. Het bestuur heeft, met behulp van Reinier Schaap, in de afgelopen maanden diverse alternatieven onderzocht. De voorlopige conclusie is dat De Leuning op dit moment de beste optie is.

Graag willen we iedereen de gelegenheid geven kennis te maken met deze locatie. Daarom organiseren wij vrijdag 22 februari 2008 een proefavond in De Leuning. Het is zo veel mogelijk een gewone clubavond voor zowel jeugd als senioren, maar dan in een ander gebouw.

Omdat de omstandigheden bij De Leuning anders zijn dan bij Het Brandpunt gelden er gedeeltelijk ook andere spelregels:

 • Jeugd en senioren maken gebruik van dezelfde ruimten. De jeugd begint en eindigt daarom een kwartier eerder (18:30-19:45 uur). De senioren beginnen daarna, uiterlijk 20:00 uur met hun partijen.
 • Begint u de partij later dan 20:00 uur past u dan het speeltempo zodanig aan dat u uiterlijk 23:30 uur klaar bent. Na die tijd moeten nog de spullen opgeruimd worden en de tafels goedgezet worden en om 0:00 uur moet iedereen het pand verlaten hebben.
 • Boven De Leuning zijn woningen en enkele bewoners vrezen geluidsoverlast. Om dit te voorkomen moeten we laten zien dat schaken een stille sport is. Dat betekent onder andere dat er niet buiten voor de deur gepraat kan worden en ook dat er binnen geen overmatig lawaai – op welke manier dan ook – gemaakt mag worden. Wilt u alstublieft ook bij het verlaten van het pand stil zijn?
 • Roken is niet toegestaan in het pand, maar ook niet voor de ingang. Dit kan eventueel op het parkeerterrein tegenover De Leuning.
 • In de hal staat een biljart. Het is niet toegestaan hier gebruik van te maken, ook niet als tafel, bar, etc. Ook is het niet toegestaan gebruik te maken van andere eigendommen van De Leuning zoals orgel/piano, kopieerapparaat, telefoon, computers, etc zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf.

  Na afloop van de avond horen wij graag uw ervaringen. U kunt deze kwijt bij één van de bestuursleden. Graag zo spoedig mogelijk, zodat wij deze opmerkingen mee kunnen nemen in het gesprek dat wij eind februari met De Leuning zullen hebben. Het bestuur is voornemens voor eind maart een bijzondere algemene vergadering uit te schrijven om dit onderwerp met alle leden te bespreken. U wordt hierover nog apart geïnformeerd.

  Graag tot ziens op 22 februari in De Leuning, Oranjestraat 8 te Baarn (voor plattegrond volg deze link
  —Jan Overbeek